Privacy

ALGEMEEN
Brussels Livestock Show hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en eventueel voor de verzending van een nieuwsbrief en promotiemateriaal. Indien u zich inschrijft voor een wedstrijd, prijskamp of demonstratie worden uw gegevens ook opgenomen in onze catalogus. U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Daartoe kan u zich richten tot Brussels Livestock Show. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
 
Afhankelijk van de relatie die wij met u hebben, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
 
 • Naam, voornaam, geslacht, taal, functie
 • Adres, telefoon (vast en/of GSM) e-mail, fax
 • Informatie betreffende uw bedrijf: naam, rechtsvorm, adres, telefoon, e-mail, BTW-nummer, ondernemingsnummer, activiteitssector, rekeningnummer
 • Events waaraan u/uw bedrijf als exposant heeft deelgenomen
 • Events die u heeft bezocht of waarvoor u zich heeft ingeschreven
 • Events waarvoor u belangstelling heeft getoond of die u mogelijk interesseren
 • Transactionele informatie 
 • Wanneer u een barcode heeft gebruikt, informatie betreffende de oorsprong ervan (Bv barco-de gelinkt aan een exposant, aan reclame in een magazine, aan onze website, …)
 • Aantal deelnemers dat uw barcode heeft gebruikt voor deelname aan het event
 • Indien u deelneemt aan onze wedstrijd « Selectie van de nieuwigheden « : de informatie die wij van u ontvangen via uw deelname-dossier
 • Informatie mbt sponsoring van een van onze events
 • Elke andere informatie die u ons vrijwillig heeft meegedeeld (bv. in het kader van tevredenheidsenquêtes,  inschrijvingen op onze website, vragen die u ons heeft gesteld, …)
 • Datum van registratie van de informatie en bron
 
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Brussels Livestock Show gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 
Brussels Livestock Show kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
 
HET GEBRUIK VAN COOKIES
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' (first and third party) op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Een cookie kan slechts een machine identificeren, niet de bezoeker die er gebruik van maakt. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
 
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
 
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DERDEN
Wij kunnen ook informatie verwerken die op u betrekking heeft en die afkomstig is uit externe databan-ken (bv. in exposantencatalogi van gelijkaardige evenementen, op uw websites, via uw invoerder als u een van zijn distributeurs bent, via de Kruispuntbank van Ondernemingen of via bedrijven die gespeciali-seerd zijn in datahandel of social media platformen) die wij gebruiken om uw gegevens bij te werken of om u gepersonaliseerde informatie te sturen.
 
GEBRUIK VAN UW GEGEVENS EN RECHTSGRONDEN
Met uw toestemming (rechtsgrond : artikel 6a van de privacywetgeving) gebruiken en verwerken wij uw gegevens voor volgende doeleinden :
 
 • Om uw vraag te beantwoorden wanneer u ons om informatie vraagt
 • Om u onze nieuwsbrief of andere directe marketing communicatie te sturen die u per e-mail wilt ontvangen
 
Elke gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door contact met ons op te nemen in overeenstemming met de procedure hieronder vermeld in de paragraaf "Uitoefening van uw rechten".
In het kader van de aanvraag van een offerte of de uitvoering van uw contract (rechtsgrond : artikel 6b van de privacywetgeving) :
 
 • Voor het opmaken van een offerte of het afsluiten van een contract (bv. exposantencontact), de uitvoering en de opvolging ervan (algemeen contractenbeheer)
 • Voor vermelding van de exposanten in de eventcatalogus via doorgave van de gegevens aan de uitgever van de catalogus
 • Voor het algemeen toegangs-, ticket- en bezoekersbeheer
 • Voor het algemeen veiligheidsbeheer tijdens het event
 • Voor boekhoudkundige en invorderingsdoeleinden
 • Voor de bestrijding van mogelijke fraude, overtredingen en inbreuken en om het beheer van geschillen en mogelijke juridische procedures te waarborgen
 
Wanneer wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten. Bepaalde verwerkin-gen van uw persoonsgegevens zijn immers noodzakelijk voor de uitvoering van onze activiteiten
 
In dergelijk geval waken wij erover een evenwicht te bewaren tussen ons gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privacy (rechtsgrond : artikel 6f van de privacywetgeving):
 
 • Om u direct marketing communicatie per e-mail te sturen op basis van uw impliciete toestem-ming,  indien u een van onze klanten bent (bezoekers die een toegangsbewijs hebben gekocht of wiens toegangsbewijs is betaald door een derde partij, exposanten, ....) en wij uw e-mailadres van u hebben ontvangen. U heeft de mogelijkheid om op elk moment en kosteloos bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres.
 • Om contact met u op te nemen voor direct marketing doeleinden via andere communicatie-middelen waarvoor uw voorafgaande toestemming niet vereist is
 • Voor aanvragen tot sponsoring
 • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken met nuttige informatie van ex-terne partners
 • Om contact met u op te nemen voor tevredenheidsenquêtes of marktonderzoek
 • Als u een van onze Contactpersonen bent, om u onze persberichten of andere nuttige informa-tie over ons event toe te sturen
 • Om onze producten of diensten te verbeteren, onze events, websites of mobiele applicaties aan te passen aan de voorkeuren van onze bezoekers, exposanten, contacten of prospecten
 • Voor de bestrijding van mogelijke fraude, overtredingen en inbreuken en om het beheer van geschillen en mogelijke juridische procedures te waarborgen
 
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):
 
In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en/of mee te delen aan de overheid of bij wet bepaalde instanties.  
 
DOORGEGEVEN VAN UW GEGEVENS AAN DERDEN
Uw gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven in de volgende gevallen:
 
 • Aan onze onderaannemers, in het kader van de diensten die zij voor ons verstrekken (vb. exter-ne ticketingbureaus, catalogusuitgever, dienstverleners mbt de stands, reclamebureaus, IT ser-vice providers, cloud service providers, incassobedrijven…). Deze verwerken uw gegevens enkel op basis van onze instructies
 • Aan onze partners in logistiek en evenementen
 • Aan onze eventuele rechtsopvolgers
 • Aan bepaalde autoriteiten in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen

 

DOORGEGEVEN VAN UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Uw gegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Unie
 
BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zo veel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn 
met name om verlies, misbruik of wijziging van de informatie die we verzamelen te voorkomen.
 
Enkel medewerkers die noodzakelijk over de toegang tot uw gegevens moeten beschikken om hun op-dracht te kunnen uitvoeren, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Zij gaan bewust om met per-soonsgegevens en confidentiële informatie.
 
VRAGEN
Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren
 
Secretaris
Ignace Lootvoet
T: +32 (0) 475 78 30 04
E: ignace@brusselslivestockshow.be
 
Pers en communicatie
Katrien Van Miert
T: +32 (0) 479 63 35 73
E: katrien@brusselslivestockshow.be

Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten