Historiek

Meer dan een veeteelt-event
Brussels Livestock Show is meer dan een tweejaarlijks dierenfeest op de nationale landbouwbeurs. De organisatie verenigt daarnaast de erkende fokkerijverenigingen uit zowel Vlaanderen als Wallonië en is het enige gezamenlijke overlegplatform voor beide regio’s.

In een tijd waarin eigenlijk geen sprake meer is van een nationaal fokkerijbeleid, scheppen Brussels Livestock Show een band tussen alle fokkerijverenigingen in ons land. Dat creëert een enorme rijkdom op vlak van dialoog en informatie-uitwisseling. Het houdt de sector scherp en maakt hem ook sterker.

Dat bewijst Brussels Livestock Show elke twee jaar op Agribex, hét sleutelmoment waarop we de bezoeker een blik gunnen achter de schermen van de Belgische fokkerij. In die korte week bevolken honderden dieren de paleizen van Brussels Expo en toveren we het domein om in de grootste boerderij van België. De talrijke fokkers die meedingen naar de roem en de eer van de nationale titel, bewijzen dat de prijskampen op Agribex hun gelijke niet kennen in België. Daar uitgeroepen worden tot laureaat, blijft immers dé ultieme erkenning in het Belgisch fokkerijgebeuren. En dat is al zo sinds het begin van de 20ste eeuw.

 

Ontstaan 1909
In het voorjaar van 1909 coördineerde de ‘Maatschappij van Landbouwwerktuigkunde en Landbouwnijverheden’ de eerste ‘Tentoonstelling van Landbouw- en Melkerijmachines’ in Brussel.
Die ‘tentoonstelling’ heeft, door de jaren heen, vele vormen en benamingen gehad. Maar één ding is er altijd geweest… de dieren. In de beginjaren waren ze zelfs het centrum van de beurs. Je vond ze centraal op de Heyzel in paleis 5.

BLS voor 50

 

De glorierijke jaren 50
In 1959 besliste het toenmalige federale ministerie van landbouw dat de veeteelt een prominente en professioneel georganiseerde plaats moest krijgen op het ‘landbouwsalon’. Daartoe werd onder impuls en toezicht van het ministerie, de vzw ‘Vereniging voor de Inrichting van de Algemene Veeprijskampen’ opgericht met als leden de toenmalige, in België erkende, veeteeltverenigingen.

De federale overheid tastte diep in de buidel en bespaarde kosten noch moeite om de Belgische fokkerij te laten schitteren. Ze huurde twee volledige Heyzelpaleizen bij de federatie Ugexpo, beter gekend onder de huidige benaming Fedagrim. In die paleizen werden onze Belgische stamboekdieren in al hun pracht gepresenteerd. De prijskampinfrastructuur was uniek in Europa.

De rol van de vzw werd zelfs verder uitgebreid door in Schaarbeek een gebouw aan te kopen dat moest fungeren als centraal secretariaat en gezamenlijk onderkomen van de veeteeltverenigingen.
De dagelijkse leiding van de vzw was in handen van enkele toegewijde federale ambtenaren.

BLS na 50

 

De regionalisering, een keerpunt
Het keerpunt kwam er met de regionalisering van het federale ministerie van landbouw. Het budget dat jaarlijks naar de vzw Algemene Veeprijskampen ging, werd verdeeld onder de regio’s. De federale ambtenaar werd een regionale ambtenaar die geen federale rol meer toebedeeld kreeg.

Na een overgangseditie in 2004 werd het salon van 2005 het eerste zonder overheidssteun. De leden, die intussen uit de regionale veeteeltverenigingen bestonden, moesten zelf het heft in handen nemen om de aanwezigheid van dieren op Agribex te garanderen. Kosten voor infrastructuur en organisatie werden gesaneerd en ook Fedagrim snelde te hulp door gratis oppervlakte ter beschikking te stellen.

BLS na 2000

 

Vernieuwing
Niemand twijfelt aan de uitstraling, het belang en de noodzaak van de veeprijskampen op Agribex. Maar het geheel financieren is in deze tijden een grote uitdaging. Daarom hebben we tijdens de voorbije edities steeds gekozen voor inhoudelijke vernieuwing. Met succes, want vele zaken die bij ons in première gingen, vonden hun weg naar andere nationale en zelfs internationale evenementen. In 2019 schakelden we nog een versnelling hoger. Daarbij speelden we onze troeven – Brussel, België, Agribex – ten volle uit en versterkten we met een krachtig inhoudelijk concept dat iedere veehouder in de Euregio (300 km rond Brussel) aanspreekt.

Tot onze grote spijt moesten we in 2021 weer even op de rem gaan staan toen het event gecancelled werd omwille van de Corona-pandemie. Maar in 2023 staan we er weer met heel wat frisse ideeën en een gezonde dosis goesting om van deze editie een groot succes te maken.

Deze website maakt gebruik van Cookies. Zo kunnen we er voor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt gemaakt.
Meer weten